Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 17 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: ‟Achiziția a două transformatoare care se vor monta în posturile de transformare din parcurile industriale, aflate în administrația ADLO” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 21.11.2022, ora 12:00.

Documente