Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 11 octombrie 2017

Subscrisa, AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă anunțăm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Licitație Deschisă a Contractului de servicii de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr.24 si Parcul Industrial Eurobusiness II situat in Oradea pe str. Ogorului, NR.4 

Valoarea estimată a achiziţiei este 693.147 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 02.11.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, str. Primariei nr.3, parter.

Documente

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect SERVICIILE DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I SITUAT ÎN ORADEA, ȘOSEAUA BORȘULUI NR.24 ȘI PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II SITUAT ÎN ORADEA PE STR. OGORULUI, NR.4, în perioada 2017-2018 sezonul de iarnă, oferta Societății RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 1298/02.11.2017, având preţul de 693.065,94 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 131.682,53 Lei, a fost declarată câştigătoare.