Achiziții

ANUNȚ ÎNCHIRIERE HALĂ – 10 Noiembrie 2023

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II, organizează în perioada 13 NOIEMBRIE – 17 NOIEMBRIE 2023 PROCEDURA în vederea închirierii temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra unei hale de producție și birouri P+1, având o suprafață construită de 1.756 mp, desfășurată 2033 mp, înscrisă sub A1.1, cu numărul cadastral 192502-C1, imobil înscris în Cartea Funciară nr.192502 ORADEA, având căi de acces către unitate, prevăzuta cu locuri de parcare, respectiv cu sarcina de întretinere spatii verzi si curatatare a terenului aferent până la limita împrejmuită disponibilă în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS II, situat în Municipiul Oradea, Strada Ogorului.

Destinația halei/clădirii este pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra halei este de minim 3 (trei) ani, începând de la data semnării contractului de inchiriere. Chiria minimă ca bază de pornire este de 4 (patru) Euro/mp/hala, respectiv 8 (opt) Euro/mp/birouri, fără TVA.

La data semnării contractului de inchiriere se va constitui o garanție constând în prețul chiriei pe trei luni.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 13 NOIEMBRIE – 17 NOIEMBRIE 2023 între orele 08,00 – 16,00 și  08,00 – 12,00 (pentru data de 17 NOIEMBRIE 2023 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER sau la adresa de e-mail: [email protected]  Analizarea ofertelor se va face de către Comisia de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de17 NOIEMBRIE 2023, la ora 14,00,la sediul  Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea S.A., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER, in urma căreia se va delibera oferta câștigătoare.

Analizarea ofertelor se va face de către Comisia de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 17 NOIEMBRIE 2023, la ora 14,00, la sediul  Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea S.A., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER, in urma căreia se va delibera oferta câștigătoare