Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 08 Noiembrie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Servicii de deszăpezire pe drumurile și căile de acces în Parcul Industrial Eurobusiness I, Eurobusiness II și Eurobusiness III Oradea pentru perioada 2023-2024” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 15.11.2023, ora 12.00 PM.

            Vor fi consultate următorele Coduri CPV:

Cod CPV: 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 270.000 lei fără T.V.A..

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 90620000-9 cu denumirea electronic “ Servicii de deszăpezire pe drumurile și căile de acces în Parcul Industrial Eurobusiness I, Eurobusiness II și Eurobusiness III Oradea pentru perioada 2023-2024”, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].