Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 08 noiembrie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor la rețeaua electrică de joasă tensiune a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 386.554,62 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 24.11.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente

CLARIFICAREA NR. 1

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea Contractului de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor la rețeaua electrică de joasă tensiune a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor., oferta Societății SC REL MONT SRL ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 1395/24.11.2017, având preţul de 286.957,97 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 54.522,01 Lei, a fost declarată câştigătoare.