Noutăți

Anunț de selecție a rezidenților în cadrul Incubatorului de Afaceri – Cresc Oradea Mare

incubator 2

Primăria Municipiului Oradea prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) lansează apelul de depunere a candidaturilor pentru admiterea în Incubatorul de afaceri în cadrul proiectului PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI CREATIV PRIN DEZVOLTAREA INCUBATORULUI DE AFACERI: ,,CRESC ORADEA MARE”, cod SMIS 122936.

 

Termen de depunere a cererilor de înscriere: până la data de 22 mai 2023 orele 12:00.

Incubatorul reprezintă o oportunitate pentru firmele selectate de a beneficia de suport în vederea dezvoltării afacerilor prin accesul la servicii specifice etapelor de pre-incubare (evaluarea potențialului ideii de afacere, consultanță asupra modelului de business), incubare (servicii administrative, networking, acces la laboratorul de cercetare, mentoring) și post-incubare (identificarea de apeluri de finanțare naționale și internaționale și sprijin în depunerea de aplicații).

Descrierea proiectului

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici si mijlocii; Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Elemente de bază privind sprijinirea firmelor incubate

Incubatorul de Afaceri reprezintă structura creată pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de activitate. Firmele selectate sunt găzduite în Incubatorul de Afaceri pe o perioadă determinată de timp (ciclul de incubare), interval în care beneficiază de suport, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri.

Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, Incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.

Firmele incubate au ocazia de a participa la traininguri, seminarii şi conferinţe, de a primi asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanțare sau în alte domenii relevante.

Toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor, astfel încât aceastea să poată ajunge la un nivel de stabilitate și autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului și funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen lung.

Eligibilitatea pentru admiterea în Incubator

 1. IMM-urile cu un istoric de funcţionare de maxim 2 ani
 2. Coduri CAEN eligibile – Industrii Creative – să fie incluse în obiectul principal sau secundar de activitate al firmei (conform anexei de la regulamentul de selectare).

Criteriile de eligibilitate

Aplicanţii trebuie să prezinte o idee de afaceri fezabilă, care să ilustreze potenţialul de dezvoltare a afacerii şi posibilităţile firmei de a deveni indepedentă la finalizarea ciclului de incubare.

Întreprinderile trebuie să aibă sediul social în regiunea arondată Incubatorului de Afaceri (Nord – Vest), să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare și/sau de prestări de servicii inovative, să se încadreaze în categoria IMM-urilor și să fie clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit legislației în vigoare.

Responsabilităţile firmelor incubate

Odată selectată, fiecare întreprindere încheie un Contract de incubare cu Administratorul de Incubator. Obligaţiile principale ale firmelor incubate sunt:

Înfiinţarea a cel puţin unui loc de muncă şi menţinerea acestuia pe întreaga perioadă de incubare;

Luarea tuturor măsurilor necesare menite să sporească performanţele economice, materializate prin creşterea cifrei de afaceri pe fiecare an fiscal;

Încheierea de contracte comerciale cu parteneri economici şi din afara ariei geografice de amplasare a Incubatorului de Afaceri;

Îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul de stat şi/ sau bugetele locale.

Calendarul desfășurării activităților

 • Publicarea anunțului: 10 mai 2023
 • Depunerea dosarelor – termen limită: 22.05.2023
 • Evaluarea dosarelor – perioada: 23.05.2023 – 26.05.2023
 • Afișarea rezultatelor: 26.05.2023 pe site-ul crescoradea.ro
 • Depunerea contestațiilor– termen limită: 29.05.2023
 • Soluționarea contestațiilor: 30.05.2023
 • Programarea interviului (locație, oră): 31.05.2023
 • Desfășurarea interviului: în data de 06.06.2023 respectiv 07.06.2023
 • Afișarea rezultatelor finale: 08.06.2023
 • Semnarea contractului de incubare: 09.06.2023