Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 24 Aprilie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Lucrări de mentenanță, revizie tehnică pentru grupurile electrogene, aflate în utilitatea și proprietatea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A.,”, situate în parcurile industriale din municipiul Oradea, parcul industrial Săcuieni și parcul industrial Tileagd și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 28.04.2023, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV:

Cod CPV: 50532300 – 6 – Servicii de reparare și de întreținere a generatoarelor (Rev.2)

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 50532300 – 6 – Servicii de reparare și de întreținere a generatoarelor (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de execuție de lucrări.

Durata prestării serviciilor: 1 an de la data semnării contractului.

Valoarea estimată a achiziției: 9.000 lei fără TVA

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.