Licitații

Licitatie deschisa PI Tileagd – P 2

Tileagd

ANUNȚ

Privind organizarea procedurii de LICITAȚIE DESCHISĂ în vederea dobândirii și exercitării dreptului de folosință asupra parcelelor disponibile în Parcul Industrial TILEAGD

În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și ale Regulamentului de Organziare și Funcționare al Parcului Industrial TILEAGD (aprobat prin Hotărârea nr. 13/.27.05.2021 ale Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu sediul social în Localitatea Oradea, str. Primăriei nr. 3, parter, cod poștal 410209, în calitate de Administrator al Parcului Industrial TILEAGD, organizează în perioada 28 AUGUST – 24 NOIEMBRIE 2023 LICITAȚIE DESCHISĂ în vederea atribuirii în folosință a unei parcele disponibile în suprafață de 6.186 mp (P 2 nr. Cad 55251, 55389) în Parcul Industrial Tileagd, situat în Localitatea Tileagd la aproximativ 17 km de Municipiul Oradea (pe drumul european E60)

Parcela este destinată construirii halelor/clădirilor în vederea desfășurării ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE SAU A SERVICIILOR.

Durata maximă a constituirii dreptului de folosință este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării Contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Redevența minimă, stabilită ca bază de pornire a licitației deschise, este de  4,00 (patru) euro/mp/25 de ani, fără TVA pentru zona Industrie Prelucrătoare (producție) și de 4,50 (patruvirgulăcinci)Euro/mp/25 de ani fără TVA pentru zona Servicii.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul https://adlo.ro/  la secțiunea LICITAȚII.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 28 AUGUST – 18 SEPTEMBRIE 2023, ora, 12,00, conform calendarului licitației (Anexa 2), între orele 08,00-16,00 și 8,00-12,00 (pentru data de 18 SEPTEMBRIE 2023 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Localitatea Oradea, str. Primăriei nr. 3, parter.

Deschiderea ofertelor  va avea loc în prezena ofertanților și a Comisiei de Evaluare și Selecție a Ofertelor în data de 18 SEPTEMBRIE 2023, ora 14,00, conform calendarului licitației, la următoarea adresă: Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Localitatea Oradea, str. Primăriei nr. 3, parter.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Localitatea Oradea, str. Primăriei nr. 3, parter sau la adresa de email [email protected].

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va puatea fi adresată Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numai în scris, pe adresa de email [email protected]  

DOCUMENTE Download