Achiziții, Licitații, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 10 IUNIE 2024

Screenshot 2024 06 11 083145

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de întocmire P.U.Z. pentru obiectivul de investiții „Înființare Parc de Specializare Inteligentă 2 Oradea și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 12.06.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției este de 100.000 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2) cu denumirea Servicii de întocmire P.U.Z. pentru obiectivul de investiții „Înființare Parc de Specializare Inteligentă 2 Oradea”, trimițând o informare și documentele solicitate prin caietul de sarcini către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].