Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 5 Aprilie 2023

 Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic  LUCRĂRI DE EXECUȚIE – MODERNIZARE APARATE DE ILUMINAT SI PUNCTE DE APRINDERE EXISTENTE CU TEHNOLOGIE LED, TELEGESTIUNE SI PUNCTE DE APRINDERE SMART, MUNICIPIUL ORADEA” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 12.04.2023, ora 12.00 PM.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV:

Cod CPV: 45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradala.

Valoarea estimată a achiziției: 900.000 lei fără T.V.A..

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45232130-2 cu denumirea electronic “LUCRĂRI DE EXECUȚIE – MODERNIZARE APARATE DE ILUMINAT SI PUNCTE DE APRINDERE EXISTENTE CU TEHNOLOGIE LED, TELEGESTIUNE SI PUNCTE DE APRINDERE SMART, MUNICIPIUL ORADEA”, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 425/05.04.2023.