Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 28 octombrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de racordare la rețeaua  energie electrică  de joasă tensiune  a PARCUL INDUSTRIAL II ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.11.2020 ora 12,00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 452322004-4, Lucrări  auxiliare pentru linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 300.000 lei, cu  T.V.A. inclus

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV – 452322004-4 cu denumirea “ Racordarea la rețeaua de energie electrică de JT a PARCULUI INDUSTRIAL II ORADEA” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Documente