Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 3 noiembrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I, EUROBUSINESS II SI EUROBUSINESS III ORADEA pentru SEZONUL RECE 2020 – 2021”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.11.2019,ora 14.00.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV: Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire;

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, fără T.V.A..

Documente