Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 27 iunie 2016

INVITATIE DE PARTICIPARE

Subscrisa, Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., in calitate de Achizitor(Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcului Industrial III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziției este de 290.000 lei, fara TVA.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 12.07.2016, ora 11,00

Ofertele se transmit la sediul Societătii din Oradea, Strada Primăriei nr. 3, parter.

Răspunsul Nr. 1 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

Răspunsul Nr. 2 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

Având în vedere faptul că, in cadrul prezentei Proceduri, nu a fost depusă nicio ofertă, conform art. 27,alineatul (6), litera g coroborat cu art. 72, litera c) și art.73 din Normele Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA, Procedura Cerere de Oferte pentru Atribuirea Contractului de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcului Industrial EUROBUSINESS III(Strada Uzinelor), lansată în 27.06.2016, a fost anulată în baza Deciziei Directorului General privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 607 din 12.07.2016, urmând a fi reluată.