Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 26 Mai 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția lucrării de: ‟ÎNTĂRIRE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE DIN PARCUL INDUSTRIAL III, mun. Oradea – prin spor de putere conform avizului tehnic de racordare emis de Distribuție Energie Electrică România și relocarea (eliberarea) amplasamentului și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 31.05.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal: 45232200-4 Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție 227.790,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232200-4 Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 30.05.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

 Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 746 /26.05.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 477/11.04.2022.

Documente