Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 08 Iunie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: Materiale necesare pentru întreținerea iluminatul public din Mun. Oradea: Cleme, becuri vapori sodiu 250 W, 400W și set 3 prezoane M14ˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta-preț unitar/ produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 15.06.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe: 8.440,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta-preț unitar/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform codurilor CPV, regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 14.06.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 799/08.06.2022, poze produs poz. 4 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente