Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 26 iulie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic LUCRARI DE MONTARE A UNUI TRANSFORMATOR IN PTAb 9 DIN PARCUL INDUSTRIAL I, aflate în administrarea Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G.
Nr.395/02.06.2016 până la data de 16.08.2018 inclusiv .

Valoarea estimată a achiziţiei este de 110.000,00 lei.

Documente