Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 19 februarie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic SERVICII DE REVIZIE TEHNICĂ PERIODICĂ A CAPACITAȚILOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DE 110kV, 20kV ȘI 0,4kV AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. și  invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr.395/02.06.2016 până la data de  26.02.2018 inclusiv  .

Valoarea estimată a achiziţiei este de 125.000,00 Lei, fără TVA.

Documente