Noutăți

Conferinta de presa

Acces in EUROBUSINESS PARC:

Conform Regulamentului de funcționare al Parcurilor Industriale din Oradea, accesibil pe site-ul www.adlo.ro, atât companiile române cât și cele străine pot deveni rezidenți ai Parcurilor Industriale fie în urma procedurii de licitație publică, fie în urma procedurii de negociere directă în cazul investițiilor a căror valoare depășește 5 milioane de euro.

Primul pas ar fi transmiterea unei scrisori de intentie prin intermediul site-ul companiei noastre sau depunerea uneia la sediul nostru, avand datele de contact ale doritorilor acestia vor fi contactati prin transmiterea unui email pentru a anunta deschiderea sesiunii de licitatii. Preturile si tarifele percepute, precum si modalitatile de achizitionare a terenului sunt toate prevazute in regulamente, precum si facilitatile fiscale de care se beneficiaza.

În ambele situații după semnarea contractelor rezidenților le revin următoarele obligații principale:

  1. Să înceapă lucrările de proiectare pentru obținerea autorizației de construcție în termen de 4 luni de la semnarea contractelor;
  2. Să înceapă lucrările de construcție pentru realizarea proiectului propus în termen de 1 an de la semnarea contractelor;
  3. Să demareze, în termen de maximum 2 ani de la data începerii lucrărilor de construcție, activitatea în vederea căreia s-au încheiat contractele aferente.

 

Proiecte în derulare

 1.Elaborarea proiectului CRESC – Centru Regional de Educație și Competențe

La finele anului 2017 Societatea ADLO S.A. a elaborat acest proiect în parteneriat cu Colegiile Tehnice ”Traian Vuia” și ”Constantin Brâncuși”, respectiv cu Primaria orasului Biharkeresztes, având ca obiectiv principal ”Dezvoltarea unui pol de excelentă în educaţie digitală şi vocaţională care va asigura formarea generaţiilor actuale, într-un spirit creativ bazat pe cunoaştere cu un accent pe dezvoltarea profesională în rândul cadrelor didactice implicate în actul de predare-învăţare în mediul preuniversitar”. Bugetul proiectului se ridica la suma de 2.997.000 euro, se estimeaza ca se vor forma 920 de persoane.

CRESC reprezintă primul centru de formare profesională integrată din România, primul ce se dezvoltă în jurul unui „hub” de bază dintr-o regiune transfrontalieră și realizează conexiunea dintre cooperarea reciprocă, transferul de cunoștințe și învățarea instituțională și individuală. Scopul său este de a dezvolta abilitățile și cunoștințele cerute de principalele industrii din regiune (Bihor – Hajdu-Bihar, Nord-Vest și vestul României) –mecatronică, auto, electrotehnică, electronică și electrică, textile,IT & C, construcții și instalații sanitare – care au început să recunoască necesitatea îmbunătățirii în ceea ce privește aptitudinile și competențele necesare în a deveni o regiune de învățare care să prospere în a patra revoluție industrială.

Instruirea profesională formală prin intermediul CRESC și abordările moderne privind învățarea și predarea ar oferi oamenilor din regiune un set de abilități și competențe necesare pe piața muncii, care să le permită să-și sporească șansele de angajare într-o societate din ce în ce mai competitivă. CRESC se referă la caracterul practic și aplicabilitatea rezultatelor învățării prin orientarea spre piață, abordând acele aptitudini și competențe care stau la baza oricărei specializări viitoare: abilitățile soft și tehnice. În acest fel, se creează o strategie câștigătoare: viitorii angajați sunt pregătiți să facă față provocărilor cheie create de concurența de pe piața forței de muncă, în timp ce angajatorii actuali și viitori beneficiază de un grup bine pregătit și educat de candidați.

 2.Promovarea învățământului dual

Conform Ordinului 3554 din 29.03.2017, Învăţământul dual reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, care în baza unui contract de parteneriat asigură formarea pofesională și pregătirea practică a elevilor, respectiv acordarea unor burse în baza unor contracte individuale încheiate cu părinții elevilor. Contractul de parteneriat este încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară și Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

ADLO a avut un rol major în reînființarea școlii profesionale și a Campusului tehnic, coordonând proiectul și fiind liantul între mediul de afaceri, Primăria Oradea, Inspectoratul Școlar Județean și unitățile de învățământ.

Elevii inscrisi in sistemul învățământului dual primesc o bursă de 200 lei/lună de la Ministerul Educației și 200 lei/lună de la companiile la care fac practică, Primaria Municipiului Oradea suportand cheltuielile cu cazarea si masa acestora conform HCL.968/27.11.2017.

3.Dezvoltarea Școlii Internaționale în Oradea

În cursul Semestrului I al anului 2017 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a început demersurile pentru înființarea unei Școli Internaționale în Oradea. În acest sens ADLO a făcut o vizită la București la Fundația Lumina Instituții de Învățământ unde au fost stabilite condițiile preliminare ale colaborării. În urma colaborării cu Municipiul Oradea și Fundația Lumina s-a înființat International School of Oradea (ISO), care și-a deschis porțile în septembrie 2017. Școala internațională Oradea este licențiată pe sistemul educațional din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord utilizând curriculumul corespunzator sistemului educațional din Regatul Unit (Cambrige).

4.Terminalul Intermodal

Prin Master Planul General de Transport Romania isi propune realizarea de terminale intermodale pentru asigurarea minim al unui transfer rutier/feroviar conținând realizarea de active fixe , constand in : drumuri interne, căi ferate, clădiri, platforme betonate, utilități, împrejmuiri și alte construcții civile destinate activității de transfer intermodal, program finantat prin POIM, axa prioritara 2, obiectiv specific 2.4. Solicitanti eligibili pe aceasta masura fiind Bacău, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, cu un buget alocat pe acest tip de proiecte de 20 mil euro/proiect.

Principalul rezultat obţinut ca urmare a investiţiilor în infrastructura terminalelor intermodale, constă în creşterea atractivităţii transportului intermodal, transpus printr-un:

  • Volum majorat de mărfuri containerizate manipulat în unităţi intermodale
  • eficientizarea transportului de marfă și îmbunătățirea impactului transportului asupra mediului și a siguranței traficului,
  • decongestionarea transportului rutier reducându-se numărul accidentelor rutiere, nivelul noxelor emise de autovehicule și a pragului de zgomot în oraș,
  • dezvoltarea socio-economică a zonei atât prin veniturile la bugetul local cât și prin crearea de noi locuri de muncă

5.Alte proiecte

Adlo vizeaza sa isi urmareasca scopul pentru care a luat fiinta si anume acela de a fi un liant intre mediu de afaceri, autoritati publice si institutii de invatamant care odata interconectate vor functiona si adapta la cerinta pietei fortei de munca, a economiei globale si vor duce la o dezvoltare sustenabila a intregii regiuni.