Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 17 noiembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de întărire rețea de energie electrică de joasă tensiune în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.11.2021 ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45231400-9, Lucrări de construcție de linii electrice.

Valoarea estimată a achiziției: 16.100 lei, fără T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV – 45231400-9 cu denumirea “ Lucrările de întărire rețea de energie electrică de joasă tensiune în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1225/15.11.2021, listele de cantități și planșa atașată și propunerea de contract de lucrări.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente