Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE –  13 mai 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de proiectare și execuție sistem de stingere a incendiilor în Parcul Industrial Eurobusiness I, Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 15.05.2019  ora 12,00 AM.
Va fi consultat următorul Cod CPV 35111500-0, Lucrări de proiectare și execuție – sistem de stingere a incendiilor.
Valoarea estimată a achiziției: 238.000,00 lei, fără T.V.A.

Documente