Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 11 octombrie 2016

Anunț de participare la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 416.900 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 25.10.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente

Răspunsul nr. 1 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

 Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertelor primite pentru atribuirea contractului având ca obiect Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada  Uzinelor, oferta Societății RITMOTEH S.R.L., înregistrată sub nr. 964/25.10.2016, având preţul de 261.781,41 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 52.356,28 Lei, a fost declarată câştigătoare.