Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 11 IUNIE 2024

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare Parc de Specializare Inteligentă 2 Oradea și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 13.06.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice  (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției este de 180.000 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice  (Rev.2) cu denumirea Servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare Parc de Specializare Inteligentă 2 Oradea”, trimițând o informare și documentele solicitate prin caietul de sarcini către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]