Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 1 octombrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “FURNIZAREA ȘI MONTAJUL INDICATOARELOR RUTIERE ȘI STÂLPILOR DE SUSȚINERE PENTRU INDICATOARE DE CIRCULAȚIE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ȘI II ORADEA”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 03.10.2019, ora 14.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV 34992200-9 Indicatoare rutiere.

Valoarea estimată a achiziției: 25.000 lei, fără T.V.A.

Documente