Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 7 octombrie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de întărire rețea de joasă tensiune în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 10.10.2019  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45231400-9, Lucrări  de construcție de linii electrice.

Valoarea estimată a achiziției: 97.358 lei, fără T.V.A.

Documente