Noutăți

ADLO a semnat un contract cu un investitor local in valoare de 15,7 mil Euro

foto Termoline

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de administrator al
parcurilor industriale din Municipiul Oradea și din județul Bihor, a atribuit o parcela in
suprafata de 13.567 mp pe baza depunerii unei Scrisori de Intenție și a parcurgerii procedurii
de NEGOCIERE DIRECTĂ desfășurată in luna iunie 2022 pentru PARCUL INDUSTRIAL
EUROBUSINESS III cu societatea TERMOLINE SRL.
Contractul privind investiția s-a semnat azi, 22.07.2022, de către reprezentanții Societății
ADLO SA. și administratorul Societății TERMOLINE SRL. pentru realizarea unei unități de
producție în suprafată de aproximativ 3.600 mp.
Valoarea investiției initiala asumată este de 15,7 milioane euro, urmând a crea 8 locuri de
muncă.
Proiectul constă în cercetarea în vederea producerii și introducerii pe piață a unui sistem
inovativ de recuperare a energiei din apa uzată termic și structuri geoenergetice – cu
colectoare geotermale si pompe de căldură hibride conectat la un sistem de panouri
fotovoltaice si SSHE (Sistem de Stocare Hibrida a Energiei) intregul sistem astfel format
devine apropape independent energetic. Acesta este format din ECHIPAMENTE inovative de
producere a energiei termice din surse regenerabile (de exemplu apă geotermală), dar și din
apa utilizată la încălzire sau în anumite procese tehnologice care, în urma acestor procese,
devine o apa uzată termic ce are temperaturi scăzute ce nu mai poate fi utilizata în mod
direct la încălzire și în mod curent este deversată. Cu sistemul inovativ de recuperare a
energiei se poate obtine energie termică din aceasta apă deversată, sub forma de agent
termic, utilizat pentru încălzire la temperaturile solicitate de instalațiile de încălzire
interioare.
Acest Proiect impune dezvoltarea unor produse software atat pentru managementul
pompelor de calduta hibride, pentru distributia de energie electrica in sistemul de stocare,
BEMS (Building Energy Management System). Aceste produse vor fi implementate în
producție, contribuind la standardul de clădire definit de companie ”smartGreen” care
îmbină partea de energie regenerabilă cu conceptul de sistem inteligent de clădire
Produsul inovativ propus in proiect este scalabil, de la o clădire ”smartGreen” la un cartier,
ajungand la nivel de city-scale. Scalarea porneste de la faptul ca clădirile multienergetice
sunt sisteme în care electricitatea, căldura, răcirea, combustibilii, transportul interacționează
în mod optim între ele la diferite niveluri pentru a crește performanța tehnică, economică și
de mediu fata de sistemele energetice clasice. Într-o clădire, energia electrică, rețelele de
încălzire/răcire, interacționează prin intermediul diferitelor tehnologii, cum ar fi PV,

pompele de căldură, vehiculele electrice, care pot fi coordonate în mod optim în diverse
scopuri. Scalabilitatea implica ca clădirile pot interacționa și la nivel de cartier, de exemplu,
în cadrul unor sisteme energetice de cartier tipice pentru a furniza servicii de flexibilitate
utile diverselor rețele energetice, sporind în același timp propriile venituri. În acest sens,
conceptul de clădire multienergetică este intrinsec legat de cel de clădire inteligentă. În
acest fel contribuie la componenta de eficiență energetică în cadrul definit de smart city.
Proiectul se va realiza din fonduri nerambursabile, fiind depus si aprobat pe Axa ADR NV
”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.
Aceasta investiție demonstrează faptul că tot mai multe companii locale au capacitatea de a
se adapta la tendințele pieței și vin cu soluții inovatoare.