Licitații

Licitatie deschisa Parc Industrial Tileagd

In atentia Societatilor interesate de Licitatia deschisa desfaurata in perioada 08 NOIEMBRIE 2021 – 28 NOIEMBRIE 2021 privind cesionarea temporara si cu titlu oneros a dreptului de folosinta si de exploatare asupra unor parcele in suprafata totala de 2.458 mp si 3.080 mp (Pl – NR.CAD. 55252, P2 – NR.CAD. 55251) disponibila in perimetrul Parcului Industrial Tileagd.