Licitații

Licitatie deschisa EBP III – parcela servicii P 1

A N U N Ț

privind organizarea Licitației deschise în vederea atribuirii în folosință a

parcelei de servicii din Parcul Industrial EUROBUSINESS III

În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și ale Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS III (aprobat prin Hotărârea nr.29/15.10.2013 a Adunării Generale a Acționarilor modificată prin Hotărârea nr.4/27.03.2018 și prin Hotărârea nr.4/30.01.2019, a Adunării Generale a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.) și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.402/30.06.2015 privind numirea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Eurobusiness Parc Oradea S.A. pentru numirea și stabilirea atribuțiilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de investitori pentru concesionarea de teren în Parcul Industrial III în cadrul procedurii de licitație deschisă și a Hotărârii nr.16/14.07.2015 a Adunării Generale a Acționarilor,

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness III, organizează în perioada 01 MARTIE 2022 – 17 IUNIE 2022 LICITAȚIE DESCHISĂ în  vederea atribuirii în folosință a parcelei de servicii in suprafata de 1.859 mp (PS– nr. cad. 213063) în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, situat în Oradea, strada Uzinelor.

Destinația parcelei o reprezintă construcția de clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelei (unității) este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând de la data semnării contractelor de administrare și de prestări servicii conexe/de superficie. Redevența minimă ca bază de pornire a licitației este de 9,5 (nouăvirgulăcinci) Euro/mp/25 de ani, fără TVA. Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.adlo.ro

Depunerea ofertelor se va face în perioada 01 MARTIE 2022 – 22 MARTIE 2022 ora 12,00, conform calendarului licitației (Anexa 2), între orele 08,00 – 16,00 și 08,00 – 12,00 (pentru data de 22 MARTIE 2022 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 22 MARTIE 2022, la ora 14,00, conform calendarului licitației, la sediul  Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va putea fi adresată Societății Administrator, numai în scris pe adresa de email [email protected]  

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. 

Prin Director General,

SILAGHI TEODORA ALINA