Licitații

Licitatie deschisa EBP II – P 34

În conformitate cu prevederile Codului administrativ adoptat prin OUG nr.57/2019, ale Legii nr.186/2013 privind constitu rea și funcționarea parcurilor industriale și in baza Hotărârii Consiliului Local ai Municipiului Oradea nr.177 din 30 Martie 2012 privind aprobarea încheierii contractului de administrare a Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea H intre Municipiul Oradea și S C EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.,

Societatea Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primărie nr.3. parter, în calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness II. organizează în perioada 19 APRILIE 2021 – 31 IULIE 2021 LICITAȚIE DESCHISĂ in vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință ți de exploatare asupra unei parcele (P34 – NR.CAD 202065) disponibile in perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS II. situat‘n Municipiul Oradea, str Ogorului.

Destinația parcelelor o reprezintă construcția de hale/dădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptu’ui de folosință asupra parcelelor (unităților) este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând de la data semnăr i contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Redevența minimă ca bază de pornire a licitației este de 8 (opt) Euro/mp/25 de ani, zona Industrie, respectiv 9,5 (nouăvirgulăcinci) Euro/mp/25 de ani, zona Servicii, fără TVA.

Garanția de participare la Icitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.adlo.ro .

Depunerea ofertelor se va face în perioada 19 APRILIE 2021 – 10 MAI 2021 ora 12,00, conform calendarului licitației (Anexa 2). între orele 08,00 -16,00 și 08,00 -12.00 (pentru data de 10 MAI 2021 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a Comisiei de Evaluare și Selecție a Ofertelor, în data de 10 MAI 2021, la ora 14.00, conform calendarului licitației, la sediul Agenției de Dezvoltare Locala Oradea SA., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției de Dezvoltare Locala Oradea S.A. sau la adresa de email [email protected].

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va putea fi adresată Societății Administrator, numai în scris pe adresa de email [email protected]