Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 9 noiembrie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – EXTINDERE SI ACTUALIZARE P.U.Z. – PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 10.11.2019, ora 14.00.

Va fi consultat următorul Codi CPV: Cod CPV – 71220000-6: Servicii de proiectare arhitecturală

Valoarea estimată a achiziției: 95.000 lei, fără T.V.A..

Documente