Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 8 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, de furnizarea produsului: Transpalet electric 2.5 – 3t, pentru manipulare materiale și echipamente în hala destinată iluminatul public, din Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 16.02.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 42410000-3 Echipamente de ridicare si de manipulare    (Rev.2) 

Valoarea estimată achiziție64.000,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  42410000-3 Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2),  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]

Se vor respecta specificațiile tehnice minime solicitate prin caietul de sarcini nr. 143/07.02.2022. Operatorii economici intersați, vor descrie în catalogul electronic SEAP, specificațiile tehnice ale produsului postat.

În cazul în care, ofertanții interesați doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 14.02.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 149/08.02.2022, model document de informare autoritate contractantă privind înregistrarea în catalogul electronic SEAP, a ofertei/produs și caietul de sarcini nr. 143/07.02.2022.

 Documente

 Clarificare 1