Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 7 mai 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achizitie lucrările de extindere a rețelei de medie tensiune din Parcul INDUSTRIAL II Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 14.05.2021 ora 10.00 AM.
Vor fi consultate următoarele Coduri CPV 45232220-0 Lucrări de construcție de posturi de transformare, 31214510-7 Tablouri de distributie

Valoarea estimată a achiziției: 333.204 cu T.V.A. inclus

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 45232220-0 cu denumirea “ Achizitie lucrările de extindere a rețelei de medie tensiune din Parcul INDUSTRIAL II Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Documente