Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 4 decembrie 2019

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic ”Echipamente / Scule de intervenție și mentenanță preventivă” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din HG Nr. 395 / 02.06.2016 până la data de 06.12.2019, ora 11:00.

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:
– 42622 – Mașini de filetat sau de găurit f
– 38424 – Echipament de măsurare și de control
– 44512 – Diverse scule de mână
Valoarea estimată totală a achiziției: 12.000 lei, fără TVA.

Documente