Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 4 decembrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „ECOLOGIZAREA AMPLASAMENTULUI NEVALORIFICAT, PRIN CURĂȚAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA DEȘEURILOR, DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II” situat în Municipiul Oradea, Strada Ogorului, identificat cu numarele cadastrale: CF 192882, CF 187992, CF 192582, CF 199442, CF 199191, CF 192881, CF 187879, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.12.2018 inclusiv.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45111214-1 Lucrări de îndepărtare a molozului

Valoarea estimată a achiziției: 440.000 lei, fără T.V.A.

Documente