Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 29 septembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic lucrări „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA” situat în Municipiul Oradea, Strada Gen. Gheorghe Mărdărescu, Nicolae Filipescu, Petre P. Carp și Eugeniu Carada și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 07.10.2021, ora 12:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 34928500-3 Echipament de iluminat stradal.


Valoarea estimată a achiziției: 140000 lei, cu T.V.A.


Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod 34928500-3 Echipament de iluminat stradal cu denumirea „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA” situat în Municipiul Oradea, strada Gen. Gheorghe Mărdărescu, Nicolae Filipescu, Petre P. Carp și Eugeniu Carada, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]., inclusiv ”tabelul completat de departajare oferte”.

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare nr. 960/10.09.2021.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente