Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 29 MAI 2024

anunt

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de actualizare platformă soft prelucrare date consumuri energie electrică și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 03.06.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției este de 73.750 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2) cu denumirea „Servicii de actualizare platformă soft prelucrare date consumuri energie electrică”, trimițând o informare și documentele solicitate prin caietul de sarcini către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]