Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 25 septembrie 2020

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness Iorganizează în perioada 28 SEPTEMBRIE – 09 OCTOMBRIE 2020 PROCEDURA în vederea inchirierii temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra unei hale de producție și birouri P+1, având o suprafață construită desfășurată de 1.519 mp înscrisă sub A1.1, cu numărul cadastral 198363-C1, imobil înscris în Cartea Funciară nr.198363 ORADEA, având acces cu titlu gratuit asupra terenului aferent până la limita imprejmuită disponibilă în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului.

Destinația halei/clădirii este pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra halei este de minim 3 (trei) ani, începând de la data semnării contractului de inchiriere. Chiria minimă ca bază de pornire este de 3 (trei) Euro/mp/hala, respectiv 8 (opt) Euro/mp/birouri, fără TVA.

La data semnării contractului de inchiriere se va constitui o garanție constând in prețul chiriei pe șase luni.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 28 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2020 ora 12,00, între orele 08,00 – 16,00 și  08,00 – 12,00 (pentru data de 02 OCTOMBRIE 2020 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER sau la adresa de e-mail: [email protected]  

Analizarea ofertelor se va face de către Comisia de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 02 OCTOMBRIE 2020, la ora 14,00, la sediul  Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea S.A., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER, in urma căreia se va delibera oferta câștigătoare.

Documente