Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 21 decembrie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de achiziție a Lucrărilor necesare montării unui PTAB în Parcul Industrial EUROBUSINESS II (Strada Anghel Saligny).

Valoarea estimată a achiziţiei este de 400.000,00 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 19.01.2018, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente