Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 17 aprilie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „Achiziționarea Serviciilor de amenajare, de întreținere și de salubrizare ale spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II” situat în Municipiul Oradea, Strada Borsului respectiv strada Ogorului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 19.04.2019, ora 15,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 77310000-6 Amenajare și întreținere de spații verzi. 

Valoarea estimată a achiziției: 134.500 lei, fără T.V.A.

Documente