Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 14 Aprilie 2015

Cerere de Oferte a Contractului de servicii de amenajare, de întreţinere și de salubrizare ale spaţiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I, situat în Oradea, Șoseaua Borșului.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 170.000 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 25.04.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.