Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 12 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “ Lucrari de proiectare și execuție extindere rețea de canalizare menajeră și racordare la canalizarea existentă pentru blocul de locuințe de service, situat în Municipiul Oradea, strada Uzinelor, identificat cu numărul cadastral 157023”, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 15.05.2019, ora 12.00 PM.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV:
   Cod CPV: 45232411-6 – Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale;
   Cod CPV: 74232220-2 – Servicii de proiectare a conductelor

Valoarea estimată a achiziției: 160.960 lei, fără T.V.A.

Documente