Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 1 August 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic elaborare studiu de fezabilitate, elaborare studii conform HG 907/2016, elaborare studiu de trafic, elaborare analiza institutionala, elaborare documentații suport și obținere avize, acorduri și autorizații pentru obiectivul de investitii „DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII METROPOLITANE ÎN ZONA DE VEST PENTRU DEZVOLTAREA CONECTIVITĂȚII, MOBILITĂȚII ȘI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PUBLIC PRIN MIJLOACE DE TRANSPORT SUSTENABILE (LEGĂTURA BORȘ – IRIS)” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.08.2022, ora 12.00 PM.

            Va fi consultat următorul Cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 135.000 lei, cu T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 71322500-6  cu denumirea electronic  DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII METROPOLITANE ÎN ZONA DE VEST PENTRU DEZVOLTAREA CONECTIVITĂȚII, MOBILITĂȚII ȘI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PUBLIC PRIN MIJLOACE DE TRANSPORT SUSTENABILE (LEGĂTURA BORȘ – IRIS), trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

                        Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1033/28.07.2022.

Documente