Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 02 Mai 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind: “Servicii de curățenie stradală din  din Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” -Reluare 1 si invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 04.05.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii 117.074,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV: 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală,  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 03.05.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 588/02.05.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind postarea în Seap, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 587/02.05.2022.

Documente