Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 01 Septembrie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC DE SPECIALIZARE INTELIGENTA, INTOCMIRE P.U.Z. SI STUDIU DE FEZABILITATE” IN ORADEA, CALEA SANTANDREI, NR. CAD. 214976, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.09.2023, ora 12.00.

Vor fi consultate următorele Coduri CPV:

Cod CPV – 71220000-6: Servicii de proiectare arhitecturală

Valoarea totala estimată a achiziției: 250.000 lei.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 71220000-6 cu denumirea „INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC DE SPECIALIZARE INTELIGENTA, INTOCMIRE P.U.Z. SI STUDIU DE FEZABILITATE” IN ORADEA, CALEA SANTANDREI, NR. CAD. 214976, trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].