Noutăți

Anunț de recrutare a cinci poziții de membru în consiliul de administrație la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Societatea este în proporție de 99.66{f41bb597d5deecdc483afb3f8a2efbebc69e613d3bfe8a5c5b89e7603f3bb6a2} deţinută de Municipiul Oradea. Pentru mai multe informaţii privind compania şi activităţile sale, vă rugăm accesaţi www.adlo.ro

Obiectivul general al intreprinderii publice:

 • cresterea gradului de atractivitate a municipiului Oradea pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pentru rezidentii parcurilor industriale publice de pe raza Municipiului Oradea si diversificarea serviciilor prestate.

Rezultate strategice așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 • grad de ocupare de 80{f41bb597d5deecdc483afb3f8a2efbebc69e613d3bfe8a5c5b89e7603f3bb6a2} a EBPO I, EBPO II si EBPO III
 • construirea de hale ce vor fi oferite spre inchiriere companiilor
 • construirea de spatii locative pentru angajatii rezidentilor din parcurile industriale
 • crearea unei retele de parcuri industriale la nivelul judetului Bihor
 • dezvoltarea invatamantului profesional in Municipiul Oradea
 • diversificarea paletei de servicii prestate catre companiile din Muncipiul Oradea
 • asigurarea managementului proiectului Construire terminal intermodal in Municipiul Oradea

Candidaţii pentru aceste poziţii vor îndeplini următoarele condiţii:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
 • cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
 • capacitatea deplina de exercitiu;
 • nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva lor şi nu au cazier judiciar.
 • nu au cazier fiscal

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • toti membrii trebuie sa aiba experienta in activitatea de administrare/management companii private/publice sau institutii publice;
 • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se vor evita situatiile de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe listă scurtă vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o declaraţie de intenţie pe baza scrisorii de aşteptări aprobată prin HCL nr. 5/2017 publicată pe site_ul www.oradea.ro/subpagina/agentia-de-dezvoltare-locala

Criteriile de evaluare/selecție sunt prevazute în matricea consiliului de administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA aprobată prin HCL nr. 5/2017 și publicată pe site_ul www.oradea.ro/subpagina/agentia-de-dezvoltare-locala

Persoanele interesate de a deveni membru în consiliul de administrație trebuie să depună până la data de 22.02.2017, ora 15:30 un dosar de candidatură care să cuprindă:

 1. Copie după actul de identitate
 2. Copie diploma de studii
 3. Curriculum Vitae in format european;
 4. Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990; (conform modelului publicat pe site).
 5. Declaraţie pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal; (conform modelului publicat pe site).
 6. Declaraţie pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva sa; (conform modelului publicat pe site).
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație; (conform modelului publicat pe site).
 8. Declaraţie de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie. (conform modelului publicat pe site).

Dosarul se va depune în plic închis cu mențiunea: Aplicaţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Adminstraţie al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A, personal sau prin curier la adresa Oradea, str. P-ța Unirii, nr. 1.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Documente