Licitații

Licitatie deschisa EBP III – P14

În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și ale Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS III (aprobat prin Hotărârea nr.29/15.10.2013 a Adunării Generale a Acționarilor modificată prin Hotărârea nr.4/27.03.2018 și prin Hotărârea nr.4/30.01.2019, a Adunării Generale a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.) și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.402/30.06.2015 privind numirea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Eurobusiness Parc Oradea S.A. pentru numirea și stabilirea atribuțiilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de investitori pentru concesionarea de teren în Parcul Industrial III în cadrul procedurii de licitație deschisă și a Hotărârii nr.16/14.07.2015 a Adunării Generale a Acționarilor,

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness III, organizează în perioada 10 FEBRUARIE 2020 – 08 MAI 2020 LICITAȚIE DESCHISĂ în  vederea atribuirii în folosință a unei parcele disponibile (P 14) în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, situat în Oradea, strada Uzinelor.

Parcela este destinată construirii halelor/clădirilor în vederea desfășurării ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE SAU A SERVICIILOR.

Durata maximă a constituirii dreptului de folosință este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării Contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Redevența minimă ca bază de pornire a licitației este de 8 (opt) Euro/mp/25 de anifără TVA pentru zona Industrie Prelucrătoare (producție) și de 9,50 (nouăvirgulăcincizeci) Euro/mp/25 ani, fără TVA pentru zona Servicii.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.adlo.ro

Depunerea ofertelor se va face în perioada 10 FEBRUARIE 2020 – 2 MARTIE 2020 ora 12,00, conform calendarului licitației (Anexa 2), între orele 08,00 – 16,00 și 08,00 – 12,00 (pentru data de 2 MARTIE 2020 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 2 MARTIE 2020, la ora 14,00, conform calendarului licitației, la sediul  Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA.  sau la adresa de email [email protected]

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va putea fi adresată Societății Administrator, numai în scris pe adresa de email [email protected]