Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 27 Martie

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: “Servicii de curățenie stradală din Parcul Industrial Eurobusiness I, Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 03.04.2023, ora 12:00.