Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 26 FEBRUARIE 2024

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDEREA REȚELEI DE MEDIE TENSIUNE DIN PARCUL INDUSTRIAL 3 – ORADEA” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 29.02.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

79930000-2 Servicii de proiectare specializata (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției este de 788.360 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2) cu denumirea SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDEREA REȚELEI DE MEDIE TENSIUNE DIN PARCUL INDUSTRIAL 3 – ORADEA”, trimițând și o informare către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]