Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 25 august 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Achiziție transformator si TDRI plus execuția lucrărilor de montarea TDRI-ului în PTAb UZINELOR 2 din Parcul INDUSTRIAL III Oradea și invită operatorii economici să-si înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până lâ data de 31.08.2020 ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 31213200-4 Transformatoare de distribuție, 31214510-7 Tablouri de distribuție

Valoarea estimată a achiziției: 70.500 fără T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 31213200-4 cu denumirea “ Achiziție transformator si TDRI plus execuția lucrărilor de montarea TDRI-ului în PTAb UZINELOR 2 din Parcul INDUSTRIAL III Oradea” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.Ă. prin e- mail: [email protected].

Documente