Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 23 iulie 2021

SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic ” Achiziție servicii de execuție lucrări de săpături la instalațiile electrice subterane ale sistemului de iluminat” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din HG Nr. 395 / 02.06.2016 până la data de 28.07.2021, ora 09:00.

Valoarea estimată totală a achiziției: 135 000 lei fără TVA.

 Ofertanții interesați pot consulta caietul de sarcini Nr. 797/22.07.2021 și își pot înregistra oferta pe cod CPV: 45112100-6 -Lucrari de sapare santuri, prin completarea tabelului de oferta din caietul de sarcini și trimițând și o informare către Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA prin e-mail: [email protected]

Documente