Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 1 noiembrie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “Proiect pilot Sistem de Telegestiune în Puncte de Aprindere, din Municipiul Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 03.11.2021 ora 16.00 AM.

 Vor fi consultate următoarele  Coduri  CPV 34993000-4 – Iluminat stradal.

 Valoarea estimată a achiziției: 135 000,00 plus  T.V.A.

Documente